Papir

Omya proizvodi i prodaje ekspertizu i inovacije u poljima:


 • Pravljenje i punjenje papira
 • Premazivanje papira
 • Testiranje papira
 • Štampanje papira

Mi se fokusiramo na sve što ima veze sa kalcijum karbonatom. Mi smo kompanija koja razvija nove metode i pruža usluge.

Omya ima sektor istraživanje i razvoj koji koristi za sopstvene potrebe ali i za potrebe kupaca ako se tako definiše u ugovoru. Mi težimo ka pronalaženju novih rešenja i dajemo za to vezane ekspetize. Pri tim zalaganjima postoje tri oblasti na koje se fokusiramo:

 • Usluge iz primenjene tehnologije vezane za nove formulacije i optimizovanje proizvoda koje su orijentisane prema kupcima.
 • Stvaranje novih proizvoda na osnovu mlevenog, nataloženog ili modifikovanog kalcijum karbonata.
 • Obuka, kako osnovna tako i specijalizovana, za zaposlene i kupce.

Omya rešava problem i prisustvuje procesima. Mi smo pravi ljudi kojima se mogu obratiti svi koji proizvode papir i oni koji žele da unaprede svoje proizvode od kalcijum karbonata.

Omya nudi usluge i podršku kupcima širom sveta i nudi najmodernije ekspertize vezane za proizvode i način kako mogu da se optimizuju formulacije.

Mi obezbedjujemo podršku prvog nivoa u skoro svim zemljama gde se proizvodi papir. Naša podrška drugog nivoa je smeštena u sedištu Omya-e, u Oftringenu, gde se koristeći posebnu tehnologiju, opremu i instalacije na jednom mestu, omogućava zavidna kombinacija koncentracije i otvorenosti koje čine kompaniju brzom, fleksibilnom i ekonomičnom. Ideje se testiraju, znanje se stiče i mnoštvo proba se izvodi koristeći našu pilot mrežu sa pristupom pilot mašinama za pravljenje papira i obloga širom sveta.

Na zahtev, mi preporučujemo korake koje treba preduzeti kako bi se optimizovali proizvodi i formulacije. Stojimo našim kupcima širom sveta na raspolaganju kad su u pitanju saveti na licu mesta i stalna obuka posebno osmišljena za njihove zaposlene.

Sledi pregled glavnih stavki koje su u okviru naših usluga:

Opšti testovi

 • Pepeo / gubitak žarenjem
 • Belina
 • Hromatografija
 • Kolorimetrija (tristimulus metoda)
 • Kolorimetrija / factor reflekcije, belina
 • Analiza provodljivosti
 • Nasipna težina
 • Extractibles
 • Hidrofobnost
 • Mikroskopija
 • pH vrednost
 • Faktor reflekcije, belina, žutina
 • Tečni i suvi sadržaj
 • Spektroskopija

Testovi punioca i pigmenata

 • Abrazija
 • Specifična težina rinfuza
 • Tip i nasipna težina ispusta
 • Broj klica / ukupan broj klica
 • Nerastvorive komponente hidrohlorične kiseline
 • Raspored veličine čestica
 • Reologija
 • Površina, specifična
 • Nasipna težina
 • Zadržavanje vode
 • Komponente rastvorive u vodi

Testiranje papira

 • Otpornost na starenje
 • Propustljivost vazduha / poroznost
 • Rezerva alkali
 • Čvrstoća pri savijanju
 • Stvaranje plikova
 • Otpornost pri lomljenju
 • Merenje izdržljivosti pri pucanju
 • Raspored obloge
 • Merenje prašine
 • Apsorpciona energija i elastični moduli
 • Otpornost pri savijanju, tačka pucanja
 • Formacija
 • Trenje
 • Puna pokrivenost mastilom, lakoća štampanja
 • Sjaj
 • Gluabilnost (mogućnost lepljenja)
 • Gramaža / osnovna težina
 • Heliotest
 • Potrošnja mastila
 • Penetracije mastila
 • Odbijanje mastila
 • Brisanja mastila
 • Interfacijalna tenzija
 • ISIT – Ink Surface Interaction Tester ( tester interakcije sa površinom mastila)
 • Komplet test / tenzija površine
 • Upijanje tečnosti
 • Kit test
 • Neokarminski test / raspored obloge
 • Neprozirnost
 • Penetracija, dinamična
 • Pick
 • Piling
 • Slojna čvrsoća (karton)
 • Poroznost
 • Gruboća
 • Otportnost pri trljanju – abrazivna otpornost
 • Show-through, strike-through
 • Odredjivanje veličine / stepen veličine
 • Glatkoća / glatkoća pri štampanju
 • Stack test
 • Površinska tenzija / komplet test
 • Otpornost na proširenje rascepa (Brecht-Imset)
 • Test otiska
 • Debljina
 • Sjaj lakas
 • Test voskom (Dennison)
 • Pojava žutila

Usmerenost na klijente

Konstantan dijalog sa klijentima širom sveta je od suštinskog značaja za brzo utvrđivanje i razvijanje optimalnih rešenja.